Regelement

Art 1  Verhuren en procedure:

De verhuur gebeurt liefst via de pagina ‘Contact/Reservatie‘, hetzij bij de conciërge / beheerder door het opstellen en ondertekenen van een contract.

De persoon die het contract tekent (zelfs in naam van een firma of vereniging) wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de afdeling van alle modaliteiten en betalingen.

Art 2   Verhuring:

In de huur van de zaal zijn het electriciteitsverbruik en de verwarming inbegrepen.
Voor het detail van de uitrusting van de zalen, zie ‘Zalen’.

Bijkomende benodigdheden die in de zaal / keuken niet standaard aanwezig zijn, kunnen bij de beheerder op eenvoudig verzoek verkregen worden, als ze in stock zijn.

Bij het ondertekenen van het verhuurcontract verklaart de huurder zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud ervan en het verhuurreglement en is er op dit punt geen betwisting mogelijk.

Art 3  Waarborgen:

Na de goedkeuring door de beheerder, wordt het contract definitief zodra de waarborg betaald is, binnen de 7 werkdagen.

De waarborgen zijn als volgt vastgesteld:

 1. 50% van de huursom voor de Conferentiezaal & Schakel.
 2. Geen waarborg vereist voor de vergaderzalen en grote keuken.

Art 4   Eventueel bijkomende kosten:

 1. Gebruik van de vaatwasser: dagforfait van 20 euro.
 2. Indien de zaal niet opgeruimd en netjes wordt achtergelaten, zoals ze werd aangeboden, wordt er een forfait van 50 euro aangerekend, direct te betalen aan de beheerder.
 3. Dranken worden verbruikt tegen vastgestelde prijzen (zie Art. 8).
 4. Eventuele schade of verlies van bestek dient vergoed te worden (zie Art. 9).

Al deze kosten (met uitzondering van het opkuis forfait) maken integraal deel uit van de factuur.

Art 5  Einde optie:

Indien 7 werkdagen na de definitieve goedkeuring de gevraagde waarborg niet is voldaan wordt de optie gelicht.

Art 6   Beschikbaarheid zalen:

De zalen zijn beschikbaar volgens de uurregeling vermeld in het verhuurcontract. Indien men omwille van voorbereidingen de zaal vroeger wenst in gebruik te nemen, kan dit mits af te spreken met de beheerder.

Art 7   De factuur en de betaling:

Bij het einde van de huur, wordt de factuur gemaakt, rekening houdend met de verbruikte dranken en eventuele aangerichte schade.

Deze rekening dient betaald te worden binnen de 14 dagen op rekeningnummer:
BE80 4333 1241 3177 met vermelding van datum en nummer van de factuur.

Bij het cash betalen aan de beheerder, vermeldt deze op het dubbel van de factuur: de formule: ‘cash betaald’.

Art 8   Het drankreglement:

 1. Er mogen geen andere frisdranken, bieren en wijnen geschonken worden dan deze voorzien in het O.L.V. Centrum.
 2. Alle geopende flessen (frisdranken & wijnen) worden integraal aangerekend.
 3. Indien men de aangeboden wijnen niet op het menu zet en eigen wijnen wenst te schenken, kan dit, mits het betalen van een forfait van 50 €. Andere vragen tot afwijking moeten voorgelegd worden aan de beheerder en het bestuur.
 4. Fruitsappen en schuimwijnen zijn vrij zelf mee te brengen.
 5. Het schenken van sterke dranken gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en is, mits in acht name van de geldende wetgeving, toegestaan.

Art 9   Schade:

Alle schade en het ontbreken van materiaal, door de beheerder vastgesteld na het einde van de activiteit, wordt als schade aangerekend en moet vergoed worden.